Postup prodeje a platební kalendář

Postup prodeje

{{postup_prodeje}}

Platební kalendář

1. zálohaRezervační záloha ve výši 100.000,- Kč po podpisu rezervační smlouvy.
2. zálohaÚhrada ve výši 20% kupní ceny (ponížena o výši rezervační zálohy) po podpisu smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy.
3. zálohaÚhrada ve výši 45% kupní ceny po dokončení hrubé stavby nemovitosti (jednotka ohraničena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí).
4. zálohaDoplatek zbývající části kupní ceny ve výši 35% po podpisu kupní smlouvy.

Kontaktujte nás

Rádi Vám ukážeme vzorový apartmán z aktuální výstavby. Přijeďte se podívat.

Pod Zakletým a.s.
Bělehradská 679/94
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ: 27454622

Nabídka zveřejněná na webových stránkách má informativní charakter, obrazová prezentace a fotografie se mohou ve výjimečném případě odchylovat od skutečné budoucí realizace. Zveřejněné údaje nezakládají předsmluvní povinnost ve smyslu § 1728 a násl. Občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů