Platební podmínky a postup prodeje

Platební podmínky

190 000,- Kčrezervační záloha při podpisu rezervační smlouvy
do 30 % kupní cenydo 15 dnů od podpisu BKS
40 % kupní cenydo 15 dnů od dokončení hrubé stavby
30 % kupní cenydo 15 dnů od podpisu KS

Nezávazná rezervace

Vybraný apartmán vám rezervujeme na dobu deseti dnů. V této lhůtě je nutné váš zájem potvrdit podpisem rezervační smlouvy.

Rezervační smlouva

Podpisem rezervační smlouvy a úhradou rezervačního poplatku se rezervace stává závaznou. Rezervační poplatek bude započten na úhradu kupní ceny.

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Ve lhůtě sjednané v rezervační smlouvě je s klientem projednána a podepsána smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy, která upravuje vztah mezi budoucím kupujícím a budoucím prodávajícím.

Po individuální dohodě s developerem má klient možnost některých úprav jednotky ve smyslu vnitřního dispozičního uspořádání a povrchových úprav. Standardy a termíny možných klientských změn jsou obsaženy v příloze smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy. Developer si vyhrazuje právo požadované klientské změny odmítnout.

Kupní smlouva

Po podpisu kupní smlouvy klient uhradí doplatek kupní ceny dle sjednaných platebních podmínek. Následně prodávající zajistí podání návrhu na vklad vlastnického práva klienta do katastru nemovitostí u příslušného katastrálního úřadu a v souladu s kupní smlouvou nemovitost předá klientovi.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Rádi Vám ukážeme vzorový apartmán z aktuální výstavby. Přijeďte se podívat.

Pod Zakletým a.s.
Bělehradská 679/94
120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ: 27454622

Nabídka zveřejněná na webových stránkách má informativní charakter, obrazová prezentace a fotografie se mohou ve výjimečném případě odchylovat od skutečné budoucí realizace. Zveřejněné údaje nezakládají předsmluvní povinnost ve smyslu § 1728 a násl. Občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů