Aktuality

11. 7. 2022

Práce na Apartmánech Perla intenzivně pokračují

Zahájili jsme betonování obrubníků a byla realizována krytá venkovní stání. Ve druhé polovině července Vám budou zaslány návrhy kupních smluv k vašemu prostudování.

3. 6. 2022

Práce pokračují uvnitř i venku

V objektech D, E a F byla vylita betonová podlaha a pracuje se na konečné podobě omítek včetně obkladů a dlažby. V objektech A a C pokračuje pokládka podlahového topení. Ve své finální fázi jsou také práce na rozvodech vody i elektro.

Hezké Velikonoce

V celém areálu byla dokončena montáž oken. Návazně jsme zahájili realizaci venkovního obložení a zateplení budov.

1. 2. 2022

Práce se pomalu přesouvají dovnitř

V objektech D,E,F jsou již osazena francouzská okna, návazně byly zahájeny vodoinstalatérské práce. Na objektech A a C dokončujeme zdění interiérových příček a probíhá montáž oken. Dále se začínají provádět páteřní rozvody kanalizace a topení.

17. 12. 2021

Stav na konci roku 2021

Na stavbě se právě dokončují poslední části opěrných zdí a betonové konstrukce parkovacích stání. Realizují se hrubé terénní úpravy mezi objekty E a F. V jednotlivých apartmánech v objektu A a C jsou vyzdívány dispoziční příčky. A do konce prosince budou také finálně osazeny výplně otvorů na objektech D, E a F.

5. 12. 2021

Před sněžením

Stavba probíhá dle plánu a hrubá stavba je dokončena. Finalizovány byly pohledové betonové stěny. Aktuálně se vyzdívají příčky v bungalovech a realizují se dispozice jednotlivých apartmánů. V plánu je do konce roku uzavírání objektu okny. Zahájena byla realizace vody, kanalizace a také areálových rozvodů. Právě se také dělají terénní úpravy a násypy.

27. 10. 2021

Výstavba opět pokročila

Na stavbě domu A se dokončuje konstrukce krovu, která bude následně pokrývána střešní krytinou.Na budovách bungalovů D, E, F se aktuálně budují opěrné monolitické zdi včetně parkovacích stání. Provádí se také izolace plochých střech. Uvnitř se vytvářejí dispoziční vyzdívky apartmánů.

4. 10. 2021

Krov na objektu C

Na stavbě dokončujeme krov na objektu C, dokončujeme betonové konstrukce objektu A. který se v polovině října bude pokrývat střešní krytinou. Na objektech D, E, F dokončujeme betonové konstrukce a realizujeme ploché střechy. Uvnitř se zakládají dělící příčky. Dále se provádí výkopové práce pro zhotovení základů a následně opěrných zdí.

10. 9. 2021

Betonáže stropů a stěn

Na objektu A se provádí šalování a betonáž stěn ve 2. NP. Na objektu C se tento týden betonoval strop nad 2.NP a bude zahájeno armování stěn posledního patra (3.NP). Okolo těchto objektů se zavážejí výkopy a nahrubo upravují terény. Na spodních objektech je připraveno na betonáž stropů u objektu D, E. U objektu F se betonují stěny.

9. 8. 2021

Armování stropů a stěn

Na stavbě se v srpnu provádí armování stropu nad 1. NP u objektu A a souběžně již armování stěn nad 1. NP na objektu C. Dále se šalují stěny na objektech D a E, objekt F je připraven na betonáž základové desky. Objekty A,B,C se postupně izolují a instaluje se drenážní systém.

12. 7. 2021

Stavba apartmánů postupuje rychleji, než se očekávalo

Stavba apartmánů v Říčkách v Orlických horách se posouvá mílovými kroky kupředu. Stavební práce probíhají rychleji, než se původně předpokládalo.

25. 6. 2021

Betonářské práce a výstavba podzemních garáží

Na stavbě probíhají betonářské práce. Jsou hotové základy všech budov a pod hlavní budovou aktuálně pracujeme na výstavbě podzemních garážích.

11. 6. 2021

Na stavbě je stále vztyčen věžový jeřáb

Probíhá realizace hrubé stavby budov A, B, C – obvodové zdivo monolitické konstrukce. V neposlední řadě na stavbě zahajujeme zemní práce na objektech D, E, F.

12. 5. 2021

Na pozemku byl složen věžový jeřáb

Pro efektivnější a rychlejší manipulaci s materiály byl na pozemku postaven věžový jeřáb. Zdárně byly založeny podkladové betony hlavní budovy a základy pro odpady a kanalizaci.

22. 4. 2021

Terénní práce na Perle

Stavba pokračuje terénními a pozemními pracemi.

1. 4. 2021

Výkopové práce

Stavba nových apartmánů je v plném proudu.

18. 3. 2021

Stavba zahájena

Na Perle byly zahájeny výkopové práce.

18. 2. 2021

Perla pod sněhem

V Říčkách panuje krásné počasí a napadla metrová pokrývka sněhu.

19. 1. 2021

Zima 2021

Říčky pokryla pohádková sněhová nadílka.

2. 1. 2021

Pozemní úpravy

Na pozemku probíhají další pozemní úpravy.

1. 12. 2020

Ukončena demolice a zemní práce

Byla dokončena demolice původní budovy. Probíhají další zemní práce a úpravy pozemku.

2. 11. 2020

Demolice původního objektu zahájena

Demolice původní budovy na pozemku Apartmánů Perla byla zahájena dne 26. 10. 2020. Očekává se, že objekt bude během pěti týdnů kompletně zdemolován.

Kontaktujte nás

Jsme společnost s 16letou tradicí. Navazujeme na předchozí etapy developerských projektů, které jsme v Říčkách v Orlických horách úspěšně realizovali.

Pod Zakletým a.s.

Bělehradská 679/94
120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ: 27454622

Nabídka zveřejněná na webových stránkách má informativní charakter, obrazová prezentace a fotografie se mohou ve výjimečném případě odchylovat od skutečné budoucí realizace. Zveřejněné údaje nezakládají předsmluvní povinnost ve smyslu § 1728 a násl. občanského zákoníku.

Informace o zpracování osobních údajů