Rezervace a prodej

Prodej bude realizován ve třech krocích:

  1. Rezervační smlouva 100 000 Kč.
  2. Smlouva o smlouvě budoucí kupní a platba vlastními prostředky či hypotečním úvěrem.
    Platební podmínky a uhrazení kupní ceny dle individuální dohody s klientem.
  3. Kupní smlouva

Bytové jednotky a parkovací místa budou zapsány do Listu vlastnictví Katastrálního úřadu Rychnov nad Kněžnou.